2017
Adnanescaps

Soknepresten i Husnes og Holmdal sokn, Reidar Ådnanes frå Bømlo, heldt andakt i 2017

Rutetider og vegbeskrivelse, sjå denne sida

Send eit ord til slekt og vener om basaren, reis gjerne i lag og gled dykk til ei triveleg sosial hending for alle.

Underhaldning

Det er mykje god underhaldning i å høyra på auksjonarius og tevla om å by på gjenstandane - eller å vinna i basaren!

Kom attende neste år, så veit me kven som skal spela og underhalda

Det er ein tradisjon at Hatlevikbasaren er første laurdag i juli kvart år. Men akkurat i år må du venta ei veke før du kan ta familie og vener med på Hatlevikbasaren

Laurdag 7.juli 2018

Headerbilde
Hatlevikbasaren 2018

Basaren startar ca kl.12.30