Headerbilde
DSC2763sRGB1

Om øya og basaren

På øya Ålforo som ligg mellom Stord og Bømlo, budde det mange menneske inntil begynnelsen på 70-talet. Det var butikk, bedehus og skule på staden. Folk livnæra seg av fiske, handel og jordbruk. Bedehuset var bygda sitt samlings-punkt, og basaren var et høgdepunkt gjennom året. Inntektene gjekk alltid til Den indre sjømannsmisjon.

Samfunnsutviklinga førte til fråflytting og avfolking.

Fleire med tilknytning til Hatlevik ønskte på midten av 80-talet å videreføra basartradisjonen på staden, ein tradisjon som starta så tidlig som på 30-talet. Etter at den yngre garde overtok på 80-talet har basaren vore ei årviss hending, og feira i 2014 30-års jubileum.

Folk kjem frå fjern og nær, i eigne båtar eller med gratis hurtigbåt som er satt opp frå Langevåg, Sagvåg og Rubbestadneset.

Det er andakt, song og musikk. Dei tilreisande finn seg plasser på benker eller oppetter bergknausane rundt det gamle bedehuset. Mange kjem for å by under den store auksjonen over flotte gjenstandar som Hatlevikbasaren har fått eller kjøpt inn gjennom året. Pengane sit laust når auksjonarius truer med å klubbe siste bud!

Ellers er det loddsalg i bøker og åresal for ei utlodning med mange flotte gjenstander.

I pausen serverer dugnadsgjengen gratis kaffe og kaker!

Tradisjonen tru så går overskotet frå Hatlevikbasaren til Den Indre Sjømannsmisjon og øyremerkt drifta av Betelskipet Elieser 6.

DSC2723kaffekannerutsnitt

Ordførar Harald Rydland var auksjonarius i 2009. Han held stemninga på topp medan Rasmus Hatlevik syner fram gjenstandane

Kari Hatlevik og Astrid Bukkøy har mange kaffekanner å fylle opp fra morgonen av

Hatlevikbasaren